Bezorger Gooit Pakket Over Schutting Konijn Dood (2023)

1. Bezorger gooit pakket over schutting, konijn Okkie dood - RTL Nieuws

 • 1 day ago · Een pakketbezorger van PostNL heeft vorige week een pakket met 15 kilo hondenvoer over de schutting van een huis in Almere gegooid.

 • Een pakketbezorger van PostNL heeft vorige week een pakket met 15 kilo hondenvoer over de schutting van een huis in Almere gegooid. Het pakket kwam terecht op konijn Okkie. Het beestje overleefde de klap niet.

Bezorger gooit pakket over schutting, konijn Okkie dood - RTL Nieuws

2. Almeers konijn dood nadat pakketbezorger zak hondenvoer ...

 • 2 days ago · Een postbezorger in Almere heeft vorige week een konijn zo ernstig verwond dat een dierenarts het beestje moest laten inslapen.

 • Een postbezorger in Almere heeft vorige week een konijn zo ernstig verwond dat een dierenarts het beestje moest laten inslapen. Dat vertelt de eigenaar van konijn Okkie aan Hart van Nederland. De postbezorger zou een pakket van 15 kilo hondenvoer over de schutting hebben gegooid waardoor het diertje verlamde pootjes heeft opgelopen en uiteindelijk dus …

Almeers konijn dood nadat pakketbezorger zak hondenvoer ...

3. Bezorger gooit loodzwaar pakket over schutting: konijn Okkie verbrijzeld ...

 • 10 hours ago · Bezorger gooit loodzwaar pakket over schutting: konijn Okkie verbrijzeld en ingeslapen. Een trieste gebeurtenis in de Nederlandse stad Almere. ...

4. VIDEO | PostNL-bezorger gooit pakket over schutting, konijn dood

 • 15 hours ago · De bezorger in deze video had ook wat haast en toen er niemand de deur opendeed besloot hij het pakket maar over de schutting te gooien.

 • Lees nu | Pakketbezorgers van PostNL zijn vaak heel druk. Ze rennen van deur naar deur en van gleuf naar gleuf. Als er niemand thuis is wordt het pakket…

VIDEO | PostNL-bezorger gooit pakket over schutting, konijn dood

5. PostNL-bezorger gooit pakket over schutting en doodt daarbij konijn ...

 • 12 hours ago · De beelden doen vermoeden dat de bezorger het wel heeft zien gebeuren omdat het pakket naderhand van het konijn is afgehaald en voor de ...

 • Dat veel pakketbezorgers (uitzonderingen daargelaten) het vaak niet zo nauw nemen met de regels en niet heel erg zuinig op je pakket zijn is algemeen wel bekend. Er is haast, ze moeten door naar de volgende en als de geadresseerde niet thuis is dan helpt dat natuurlijk niet mee. Sommige pakketbezorgers nemen dan de vrijheid om het pakket ergens achter te laten, en deze man in Almere leek het een goed plan om het knap zware pakket van 15 kilo over de schutting te kieperen. Er lag een briefje met het verzoek het pakket in de tuin achter te laten, en waarom helemaal omlopen als je ook kunt gooien? De dierenarts liet Okkie inslapen Echter hield hij er even geen rekening mee dat het huiskonijn van de familie, genaamd Okkie, dat het pakket op zijn hoofd kreeg en het, na een gebroken bekken, verlamming aan haar achterpootjes en een zenuwbeschadiging niet meer na kan vertellen: de dierenarts heeft haar moeten laten inslapen. De beelden doen vermoeden dat de bezorger het wel heeft zien gebeuren omdat het pakket naderhand van het konijn is afgehaald en voor de schuifpui is gezet.

PostNL-bezorger gooit pakket over schutting en doodt daarbij konijn ...

6. Pakketbezorger gooit 15 kilo hondenvoer over schutting - AD

 • 12 hours ago · Pakketbezorger gooit 15 kilo hondenvoer over schutting: konijn Okkie verbrijzeld en ingeslapen · Doffe klap en gegil.

7. Pakketbezorger gooit 15 kilo hondenvoer over schutting: konijn ...

 • Missing: dood | Show results with:dood

 • Een pakketbezorger van PostNL heeft vorige week in de Filmwijk in Almere een doos hondenvoer van 15 kilo over een schutting gegooid, bovenop konijn Okkie. De eigenaren moesten het verbrijzelde beestje laten inslapen, meldt Omroep Flevoland.

Pakketbezorger gooit 15 kilo hondenvoer over schutting: konijn ...

8. Bezorger gooit pakket over schutting, konijn Okkie dood - RTL.nl

 • Een pakketbezorger van PostNL heeft vorige week een pakket met 15 kilo hondenvoer over de schutting van een huis in Almere gegooid. Het pakket kwam terecht op ...

 • Een pakketbezorger van PostNL heeft vorige week een pakket met 15 kilo hondenvoer over de schutting van een huis in Almere gegooid. Het pakket kwam terecht op konijn Okkie. Het beestje overleefde de klap niet.

Bezorger gooit pakket over schutting, konijn Okkie dood - RTL.nl

9. Bezorger gooit pakket over schutting, konijn Okkie dood. - Forum Fok

 • 9 hours ago · Een pakketbezorger van PostNL heeft vorige week een pakket met 15 kilo hondenvoer over de schutting van een huis in Almere gegooid. Het pakket ...

 • Bezorger gooit pakket over schutting, konijn Okkie dood. | Nieuws & Achtergronden (NWS)

10. PostNL-bezorger gooit pakket over schutting en raakt konijntje Okkie

 • 3 days ago · Een bizarre situatie in Almere donderdag. Roeland en zijn vrouw zijn van huis terwijl ze een pakketje verwachten, namelijk 15 kilo ...

 • Een bizarre situatie in Almere donderdag. Roeland en zijn vrouw zijn van huis terwijl ze een pakketje verwachten, namelijk 15 kilo hondenvoer. Op de voordeur hangt daarom een briefje met het verzoek om het pakket in de achtertuin te leggen.

PostNL-bezorger gooit pakket over schutting en raakt konijntje Okkie

11. Bezorger van PostNL gooit pakket van 15 kilo over de omheining ...

 • Missing: dood | Show results with:dood

 • Een pakketbezorger van PostNL heeft in Almere, in Nederland, een doos hondenvoer van 15 kilo over een schutting van een woning gegooid. Hij kon niet weten dat konijn Okkie daar zat. Het dier werd verbrijzeld.

Bezorger van PostNL gooit pakket van 15 kilo over de omheining ...
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 18/10/2023

Views: 5314

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.